درس هایی از اقتصاد اسلامی
15 بازدید
ناشر: دانشگاه مفید
نقش: مترجم
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی