محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383
41 بازدید
محل نشر: تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران » زمستان 1386 - شماره 81
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی