درس هایی از روند اصلاحات مالیاتی: در جهان (مطالعه موردی ایران)
44 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی » تابستان 1383 - شماره 13 »30 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی