بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان)
41 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تیر 1385 - شماره 54 (22 صفحه - از 101 تا 122)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقر مایه پریشانی انسان، سر گردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است.جوامع بشری و بین المللی متعهد شده‏اند در هزاره سوم تعداد فقراء را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند.مهمترین دغدغه‏ها تأمین مالی برنامه‏های فقر زدایی است.کشورها سعی دارند از ظرفیت‏های خود در این راه استفاده کنند.زکات یک واجب عبادی مالی است که مهمترین موارد مصرف آن تأمین زندگی فقراء و مساکین و تأمین نیازهای عام المنفعه(فی سبیل اللّه)است.استان گلستان جزء پنج استان مهم تولید کننده گندم است و وجود زمینه‏های اعتقادی مردم مسلمان شیعه و سنی استان و همچنین فقر موجود در آن انگیزه بر رسی توان زکات در کاهش فقر در استان در این تحقیق است.بر اساس اطالاعات موجود در زمینه گندم و جو و تعدیل آنها متناسب با احکام زکات مقدار زکات گندم و جو در سطح استان بین سال‏های 76-80 بر آورد گردید و سپس با مهمترین هزینه‏های دولت در جهت موارد فقر زدایی، عمران و نو سازی روستاها و آموزش و پرورش مقایسه صورت گرفت.نتیجه تحیقی نشان می‏دهد چنانچه گرد آوری و هزینه کردن زکات با درایت و مدیریت انجام شود زکات توان تأمین مالی در صد بالایی از موارد فوق را دارد.شایان ذکر است که سهم این تحقیق در طرح مباحث اساسی فقهی اقتصادی زکات به ویژه در بر آورد صحیح و همچنین مصارف آن است. واژگان کلیدی:فقر، زکات، توان زکات، هزینه‏های فقر زدایی