اقتصاد دینی و اقتصاد دین
43 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1381 - شماره 8 » (12 صفحه - از 61 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علم اقتصاد متعارف پس از آنکه حداقل یک قرن، مستقل از تفکر و دانش دینى گسترش یافت در چند دهه اخیر ارتباطى دوسویه با دین بر قرار نمود. حاصل این ارتباط ظهور و گسترش ادبیات اقتصاد دینى و اقتصاد دین است که اولى در پى تحلیل رفتارهاى اقتصادى با توجه به زمینه‏هاى دینى و آخرى بدنبال تحلیل اقتصادى موضوعات دینى است. این مقاله مقدمه‏اى در تبیین چگونگى اقتصاد دینى و اقتصاد دین است.