ارزیابی کارایی یک بانک تجاری بانک صادرات مازندران
40 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی