مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدتقی
نام خانوادگی:گیلک حکیم آبادی
پست الکترونیک:hakimabadi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، اقتصاد

زندگی نامه

دیپلم ریاضی خود را در سال 1353 از دبیرستان استرآبادی شهرستان گرگان با معدل کل 5/17 گرفتم و در همین سال در رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی دانشگاه تبریز پذیرفته شدم که در سال 1358 فارغ التحصیل شدم از سال 1363 برای تحصیل در حوزه علمیه قم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعفا دادم و پس از تلاش شبانه روزی و علیرغم حضور در جبهه های حق علیه باطل توانستم بعد از 6 سال وارد درس خارج شوم و از سال 1371 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته اقتصاد ادامه دادم البته از سال 1369 در دانشگاه مفید قم حدود 60 واحد رشته اقتصاد را گذراندم از سال 1373 کارشناسی ارشد گرفته و در همین سال وارد دوره دکتری شدم. در طی دوران تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری با دانشگاه مفید قم همکاری کردم. همچنین با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز همکاری  نزدیک داشتم و به تألیف کتب و تدریس مشغول شدم. کتابی که با همکاری جناب آقای حسن نظری تحت عنوان نگرش علمی به هزینه درآمد دولت اسلامی نوشتم 3 جایزه از ارشاد، حوزه علمیه و آموزش عالی گرفت.